Falë një investimi të Bashkisë Krujë, problem thuajse 20 vjecar në Njësinë Administrative Bubq

është zgjidhur me rehabilitimin e rrugës në një gjatësi prej 2 km falë një investimi prej

25.000.000 lekë.

Prej vitesh banorët e këtij fshati kanë vuajtur problemin e një rruge të amortizuar dhe e kthyer

gati në të pakalueshme, çka ka sjellë dhe pengesë për një jetë normale të këtij fshati. Gjithashtu

kryebashkiaku, Bushi ka deklaruar se së shpejti merr zgjidhje edhe problemi i ujit të pijshëm, me

zëvëndësimin e pompës.

Ky projekt është në vazhdën e investimeve që Bashkia Krujë po ndërmerr për të rehabilituar

rrugët e fshatrave, si angazhim drejt premtimit se në Krujë do investohet brenda një mandati, sa

25 vite të marra së bashku. Për bashkinë Krujë, ky është projekti i 27-të që prej zgjedhjes së

Artur Bushit si Kryetar i Bashkisë Krujë.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>