Lista aktuale e anëtarëve të këshillit të Bashkisë Krujë

Screen Shot 2018-01-22 at 4.51.32 PM

 

Kryetar i Këshillit Bashkiak : Hysni Sabri Caca

 

Sekretari i Këshillit Bashkiak : Maliq Hysen Reçi

 

Komisionet e Këshillit Bashkiak

Rregullorja e Këshillit Bashkiak