Dokumentacioni që duhet për të aplikuar për bursë për studentët dhe nxënësit e vitit të parë 2017-2018.
Dokumentacioni duhet të dorëzohet mbrenda datës 25 Janarë 2018 pranë Drejtorisë të Arsimit, Kulturës dhe Sportit pranë Pallatit të Kulturës Krujë.
Mos dorëzimi në kohë skualifikon studentët dhe nxënësit aplikues.
Dokumentat e nevojshëm për përfitimin e bursës janë si më poshtë:

BC8B5BD7-F51C-4327-9100-10F2E4794CD4

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>