Falë dy investimeve të bashkisë Krujë, kanë nisur të rikonstruktohen rrugët “Kroi Subash” dhe
“Kovaçe” në qytetin e Krujës. Dy projektet parashikojnë ndërhyrje me asfaltimin e rrugëve,
kanalizimin e ujërave të shiut dhe zgjerimin e saj në disa pjesë të segmenteve rrugore.
Gjithashtu në rrugën “Kroi Subash” është parashikuar të ndërhyhet edhe në një pjesë të përroit,
që prej vitesh ka shkaktuar dëmtim të rrugës, ndërsa në Kovaçe, rruga do jetë edhe me sistem
ndriçimi.

Sipas kryetarit të Bashkisë Krujë: “Këto dy segmente janë tjetër dëshmi e angazhimit tonë, në
përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe urbanizmin e lagjjeve brenda qytetit. Këto dy projekte
i shtohen kantiereve të ndërtimit në qendrën e qytetit, parkimit nëntokësor dhe fasadat e
godinave në rrugën kryesore”.

Vlera e rrugës “Kroi Subash” shkon në 8.160.000 me tvsh, ndërsa rruga “Kovaçe” arrin në vlerën
e 12.282.700 me tvsh dhe mbulohet i gjithi nga buxheti i bashkisë Krujë.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>