Në rendin e ditës çështjet për tu diskutuar janë:

1. Projekt-Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2018 të Bashkisë Krujë.

2. Projekt-Vendim për miratimin e listave, dokumentave dhe vlerës për dëmet e shkaktuara në familjet e territorit të Bashkisë Krujë nga reshjet e shumta dhe përmbytjet e lumejve Zezë dhe Gjole në datën 01/12/2017.

3. Projekt-Vendim për miratimin e kalendarit të përgatitjes të buxhetit 2019 dhe afatmesëm 2019-202

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>