Në rendin e ditës çështjet për tu diskutuar janë:

1. Projekt – Vendim për miratimin e paketës fiskale të vitit 2018.
2. Projekt – Vendim për numrin limit të punojësve të Bashkisë
3. Projekt – Vendim për ndryshim destinacioni të fondit.
4. Projekt – Vendim për privatizim.
5. Projekt – Vendim për Emergjencat Civile.
6. Projekt – Vendim për familjet e pastreha (Komisioni).
7. Projekt – Vendim për familjet e pastreha (Pikëzimi).
8. Projekt – Vendim për familjet e pastreha (Të ardhurat).
9. Projekt – Vendim për tituj nderi.
10. Projekt – Vendim për ndihmat ekonomike (Të Dhjetorit).
11. Projekt – Vendim për ndihmat ekonomike P.A.K (Dhjetori)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>