Kosultim publik, “Për zgjerimin e zonës TID” nga qendra deri në hyrjen e Kalasë Krujë, 16/02/2018