Këshilli bashkiak ka organizuar një sondazh për të marrë mendimin/prioritetet e komunitetit për Projektbuxhetin Afatmesëm 2024-2026, i cili ka qenë i publikuar nga 31 janar deri më 2 mars 2023 në faqen web dhe në rrjetet sociale të Këshillit Bashkiak Krujë dhe më gjerë.

Kliko këtu për dokumentin e plotë