Drejtues i projektit : Drini Masha, drini.masha@kruja.gov.al, tel: 355 69 26 04 823

Projektet e zbatuara në Bashkinë Krujë.

  • “Skënderbeu në mendimin politik Evropian”, konference shkencor me Prof. Dr Artan Fuga, Prof. Dr. Gjergj Sinani, Perfaqesuesi i BE. Orlando Fusco, Pergjegjesi i zyres se BE, Drini Masha, Drejtuesi i shkolles se mesme Znj. Besa Sheta.
  • “Skenderbeu, identiteti evropian i shqiptarevë” në Ditën e BE,  9 MAJ. Takim sensibilizues me te rinjte e shkolles se mesme “Skenderbej” ne Krujë, Ansamblit Kombetar te Shtetit, Agjencise se Mbeshtetjes se Qeverisjes Vendore.
  • Projekti “EfC project Juniors for seniors-active aging” Bashkia Krujë është project-partner, •Judenburg, Austria,ŠkofjaLoka, SloveniaKoszek, Hungary,Kruja, AlbaniaBad Kotzting, Germany.   
  • EU 4 Schools, rikonstruksioni i 8 shkollave, per demtimet e pas termetit 2019.