Artur Bushi

Kryetar i Bashkise

Mirënjohje!
Të dhurosh pemë për Krujën, është kontributi më patriotik ndaj vendit tonë!