Zyra e Informacionit : info@kruja.gov.al

Koordinator i të Drejtës së Informimit:

Drini Masha
email : drini.masha@kruja.gov.al
tel : 069 26 04 823

Hënë – Premte , 08:00 – 16 : 00

Ligji nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”

Koordinatori i Njoftimit dhe Konsultimit Publik

Xhuljan Kafexhiu

kontakt : info@kruja.gov.al, xhuljankafexhiu@yahoo.com

tel: 0693615697

Hënë – Premte/ 08: 00 – 16 :00

Ligji nr 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”