REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK

REGJISTRI PUBLIK PËR TRANSPARENCËN E MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT

KONSULTIME PUBLIKE


Lista aktuale e anëtarëve të këshillit të Bashkisë Krujë

Nr Emer Mbimer Telefon e-mail
1 Bledjan Sula 0682000764 igor.rinas@gmail.com
2 Gentian Baçi 0683019459 bacigentian@gmail.com
3 Xhensila Caca 0688706261 xhenicaca94@gmail.com
4 Danjela Tema 0692571458 danielatema@icloud.com
5 Artur Baku 0682188192 artur.baku@yahoo.com
6 Hysen Varroshi 0682507777 cen.varoshi@yahoo.com
7 Xhevdet Shullazi 0674222222 Gjergjshullazi1984@icloud.com
8 Ferdinand Kabili 0682983717 Fred.kabili1989@gmail.com
9 Isuf Baku 0682184660
10 Ilir Rrapollari 0682077447 Rapollari.i@gmail.com
11 Myrteza Kaziu 0696031318
12 Suela Toli 0682009246 suelacecatoli@outlook.com
13 Vitore Totrri 0682238086 vtotrri@gmail.com
14 Aida Dedja 0697570621 Aida.dedja@yahoo.com
15 Hysni Caca 0682183146 cacahysni@gmail.com
16 Alfred Cela 0693790066 Alfredcela2@gmail.com
17 Olta Xhixha 0697581077 oltaxhixha@gmail.com
18 Elvis Masha 0674768080 elvis.masha@hotmail.com
19 Alfred Balliu 0694259459 Alfredballiu19@gmail.com
20 Kastriot Rada 0674913385 kastriotrada@gmail.com
21 Ilir Karaj 0682088778 ilirkaraj44@gmail.com
22 Anila Shehu 0673153307 anilashehu874@gmail.com
23 Klodjana Nuna 0692965943 klodjanavogli@hotmail.com
24 Vjosana Demiraj 0682704118 demirajvjosana@gmail.com
25 Renis Bakalli 0683718385 bakallirenis@yahoo.com
26 Durim Doku 0682532877 Dur.doku@gmail.com
27 Albora Rraja 0693479462 rrajaalbora@gmail.com
28 Ermira Balla 0684081730 miraballa888@gmail.com
29 Julian Demirxhiu 0692027307 julidemerxhiu550@gmail.com
30 Serena Kallmeti 0682809454
31

Kryetar i Këshillit Bashkiak:
Vitore Totrri

Sekretari i Këshillit Bashkiak :
Gjon Lata

Tel: 0694778311, E-mail: gjon1986_jur@live.com