Dëgjesë Publike mbi zbatimin e projektit për ndërtimin e hekurudhës Vorë – Hani Hotit!

Bashkia Krujë në bashkëpunim me Hekurudhën Shqiptare dhe ekipin e ekspertëve që kanë përgatitur projektin e dizenjos për rehabilitimin e hekurudhës Vorë – Hani i Hotit do të zhvillojnë konsultimin publik në datë 23 qershor 2021, 

  • ora 10:00, Njësia Administrative Buqb, Ndërtesa provizore e Njësisë Administrative Bubq, Kati i II-te, Bubq dhe në
  • ora 13:00Njësia Administrative Thumanë, Shkolla 9-vjeçare Ramazan Jangozi, Thumanë

për t’u njohur me projektin dhe Vlerësimin e Ndikimit të tij në çështjet Mjedisore në bashkinë tonë. Vendosja në punë e linjës hekurudhore Vorë – Hani i Hotit është me rëndësi të veçantë pasi është e vetmja linjë hekurudhore që lidh Shqipërinë me vendet e tjera. Projektet në infrastrukturën e transportit janë kyç në zhvillimin e shumë sektorëve të tjerë!

Njoftim mbi vonesat e bonusit të qirasë në Bashkinë Krujë

Për shkak të proçedurave buxhetore të fillimvitit dhe plotësimit të afatit 1 vjeçar të marrjes së këtij shërbimi, Bashkia Krujë Ju njofton se nga nesër, dt 29/01/2021 e në vazhdim do të kalojë bonusi për muajin Janar.