Koordinatori për të drejtën e informimit

Drini Masha – Inspektor i Marrëdhënieve me Publikun

Email : drini.masha@kruja.gov.al

Nr kontakti : 0692604823