Regjistri i Kërkesave per Informacion Janar – Mars 2020

RAPORTI I PARE 2020 PER TE DREJTEN E INFORMIMIT

Regjistri i Kërkesave për Informacion 2018

Regjistri i Kërkesave për Informacion 2017

Screen Shot 2018-01-30 at 9.21.57 AM

Regjistri i Kërkesave / Ankesave, Viti 2016

Screen Shot 2016-09-01 at 1.02.15 PM

Modeli Ankesë Kërkesë

12968755_1262132870481669_1296412038_n