2016

2017

       INVESTIMET PROCES VITIN 2018 

  VENDIM BUXHETI 2019

   RELACION BUXHETI 2019

                                                                  TABELA KRYESORE E BUXHETIT (1)