0511 2 3128
Zjarrfikesja
0511 2 2618 ose 128
Policia Centrali
129
Materniteti ``Stefan Gjoni``
0511 2 2011
OSHEE Krujë (elektriku)
0511 2 2173
Drejtoria e Shendetit Publik
0511 2279
Zyra e Arsimore Kruje
0511 2 2275
Agjensia e Sigurimeve Shoqerore
0511 2 2339
Zyra Postare Kruje
0511 2 2446 / 2280
Zyra e Punes Kruje
0511 2 2221
Dega e Thesarit Kruje
0511 2 2258
Komisariati i Policise Kruje
0694107450
Institucioni i Ekzekutimeve te Vendimeve Penale
0686056300
Gjykata e Rrethit Kruje
0511 2 2344
Prokuroria e Rrethit Kruje
0511 2 2185
Nen/Prefekti
0511 2 2593
Muzeu Gjergj Kastrioti
0511 2 2225
Muzeu Etnografik
0692156764