si të bësh ankesë

model ankese për të drejtën e informimit

model kërkese për të drejtën e informimit

12968755_1262132870481669_1296412038_n