Njësia Administrative Fushë Krujë (kliko për vendodhjen)

Administrator – Xhemali Xhixha   0682159149

Njësia Administrative Cudhi (kliko për vendodhjen)

Administrator – Osman Koni   0682370201

Njësia Administrative Bubq (kliko për vendodhjen)

Administrator – Agron Karaj   0682087688

Njësia Administrative Nikël (kliko për vendodhjen)

Administrator – Besnik Deliu  0682065121

Njësia Administrative Thumanë (kliko për vendodhjen)

Administrator – Griselda Mana   0699448836

Kompetencat dhe detyrat e administratorëve lokalë