IMG_0039

GËZUAR SULLTAN NEVRUZIN ?

Në festën e madhe që vjen si “Dita e Re” e Verës dhe e lindjes së Imam Aliut, uroj për më shumë harmoni dhe begati për të gjithë shqiptarët!

Artur Bushi