Nëqoftëse je një gjimnazist – student – përfaqësues i një organizata apo një i ri, kjo thirrje është për ty!
Apliko për tu bërë pjesë!