• 01/12/2017
  • 09:00

Bashkia Kruje bashke me Organizaten Aksion Plus ndermarrin nje fushate sensibilizuese me nxenes te shkollave te mesme dhe qytetar ne seminare, diskutime, mesazhe sensibilizuese.