• 09/05/2016
  • 10:30

Deklarata e 9 majit 1950 është data kur u hodh hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si Bashkimi Evropian. “Europa ne syte tuaj”