• 08/12/2016
  • 10:30

“Rinia mes gjenerates qe bejne histori”-Dokumentar, konference shkencore me gjimnaziste dhe studente te shkencave politike, pedagoge te universitetit te Tiranes.