• 16/12/2017
  • 09:00

Panair i vajit të ullirit të gjithë rrethit të Krujës, organizohet ne bashkëpunim me shoqatën Skënderbeu dhe TID Kruja