• 16/12/2016
  • 10:30

Panair i vajit të ullirit të gjithë rrethit të Krujës, organizohet ne bashkëpunim me shoqatën Skënderbeu dhe TID Kruja