• 29/12/2017
  • 09:00

Koncerti i Fundviti zhvillohet në ambjent të mbyllur me ftesa të bashkisë.