• 26/02/2017
  • 09:00

(Zgjidhet talenti i qytetit në të gjithë fushat e Artit si: Këngë,Instrument,Pikturë Kërcim etj.)