• 28/11/2017
  • 09:00

28-29 Nentor 2017

(Koncert i madh që mund të zhvillohet në një projekt të veçantë që përfshin ftesa të grupeve Artistike Kombëtare si dhe Grupeve artistike Arbëreshe)