Degjese Publike, datë 21/11/2017, ne Fushe Kruje, tek “Kinemaja” për “Hartimin e detajuar të Planit Vendor”