Hapen aplikimet për tregun në Krujë !

Ju lutem paraqituni pranë Zyrës së Urbanistikës në Bashkinë Krujë.