Konkursi IDEA për plane biznesi është i hapur dhe ata që kanë një ide biznesi ose drejtojnë një biznes prej më pak se 3 vjet, janë të ftuar të aplikojnë.

APLIKO TANI! 
IDEA 123