Raporte, Analiza, Aktivitete - Këshilli bashkiak

Konsultim publik për dhënien në përdorim të sipërfaqes prej 0.541 HA të llojit Pyll në fshatin Larushk për mbarshtimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme.

NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN Titulli : Konsultim publik për dhënien në përdorim të sipërfaqes prej 0.541 HA të llojit Pyll në fshatin Larushk për mbarshtimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme. Propozuesi i projektaktit: Kryetari i Bashkisë. Qëllimi: Ky bashkëbisedim me banorët dhe grupet e synuara te interesit të fshatit […]

Lexo te gjitha postimet