• 01/12/2016
  • 10:30

Bashkia Kruje bashke me Organizaten Aksion Plus ndermarrin nje fushate sensibilizuese me nxenes te shkollave te mesme dhe qytetar ne seminare, diskutime, mesazhe sensibilizuese.