• 09/05/2017
  • 09:00

Deklarata e 9 majit 1950 është data kur u hodh hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si Bashkimi Evropian. “Europa ne syte tuaj”