• 30/04/2017
  • 09:00

(Panair, Koncert. Organizohet nga Bashkia Krujë, Shoqata TID dhe AADF)