• 08/12/2017
  • 09:00

“Rinia mes gjenerates qe bejne histori”-Dokumentar, konference shkencore me gjimnaziste dhe studente te shkencave politike, pedagoge te universitetit te Tiranes.