• 01/06/2017
  • 09:00

(Koncerti organizohet në sheshin para bashkisë dhe vijon me ngritjen e balonave në kala)