• 01/06/2016
  • 10:30

(Koncerti organizohet në sheshin para bashkisë dhe vijon me ngritjen e balonave në kala)