• 22/09/2017
  • 09:00

22 Shtator 2017

(Organizohet në bashkëpunim me shoqatën e veteranëve dhe shoqaten

Skënderbeu)