• 22/09/2016
  • 10:30

(Organizohet në bashkëpunim me shoqatën e veteranëve dhe shoqaten Skënderbeu)