• 29/12/2016
  • 10:30

Koncerti i Fundviti zhvillohet në ambjent të mbyllur me ftesa të bashkisë.