• 26/02/2016
  • 10:30

(Zgjidhet talenti i qytetit në të gjithë fushat e Artit si: Këngë,Instrument,Pikturë Kërcim etj.)