• 19/09/2016
  • 10:30

(Koncert në ditën e parë të shkollës, organizohet në oborrin e shkollave  9-vjeçare të qytetit)