• 28/11/2016
  • 10:30

(Koncert i madh që mund të zhvillohet në një projekt të veçantë që përfshin ftesa të grupeve Artistike Kombëtare si dhe Grupeve artistike Arbëreshe)