18/11/2017 ” “Një ditë për një qytet të pastër”, Krastë, Krujë, ora 10:00 !