Dëgjesë Publike mbi “Prezantimi i studimit mbi problematikat mjedisore të qytetit” në bashkinë Krujë, ora 15:00