Konsultim me Publikun “Zgjerimi i Zonës TID” datë 16/02/2018, tek Bar Restorant “Panorama”