Rruga Krujë – Qafështamë është bllokuar nga Cudhi – Kampi i Qafështamës.

Rruga Krujë – Mali i Krujës i kalueshëm me zinxhirë!

Krujë – Fushë Krujë e kalueshme pa asnjë problem!

Rrugët rurale dhe urbane të hapura!