Kruja ishte vizita e rradhës e  Ministres së Zhvillimit Urban Znj.Egantina Gjermeni dhe përfaqësuesve të Fondacionit Shqiptaro- Amerikan me Kryetarin e Bashkisë Krujë Z.Artur Bushi.  Zhvillimin i mëtejshëm i infrastrukturës e përqëndruar më tepër në atë turistike, rregullimi i qendrës së qytetit Krujë dhe promovimi i Krujës turistike ishin disa nga çështjet kryesore që u trajtuan në takim. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Pazarit të Vjetër, ku falenderuan edhe njëhere për investimin e bërë në Pazarin e Vjetër të Krujës.

 

Gjate  takimit, Ministrja Eglantina Gjermeni siguroi mbështetjen e plotë për Bashkinë Krujë, në vizionin e saj transformues dhe kthimin e Krujës në një identitet historik dhe kulturor, përmes projektesh në rivitalizimin e zonës historike dhe kulturore. Gjithashtu u theksua se vetë Bashkia Krujë është një ndër 26 bashkitë e zgjedhura nga Qeveria Shqiptare ne hartimin e Planit Rregullues të Territorit, e cila aktualisht është në fazën e analizave  mbi mundësitë e zhvillimit që ka Bashkia Krujë, duke ju dhënë një hapësirë e veçantë, qytetarëve të Bashkisë Krujë në dhënien e propozimeve dhe diskutimeve për Planin Rregullues përmes dëgjesave Publike.

 

Nje vend i rëndësishëm ju dha dhe bashkëpunimit me Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, t në financimet konkrete kanë bërë të mundur tjetërsimin e fasadës së Pazarit të Vjetër të Krujës. Gjatë fjalës së tyre falenderuan Kryetarin e Bashkisë për rëndësine që ju dha Kalasë së Krujës me sistemin e zonës hyrëse nga shitësit ambulant dhe lirimin e hapësirave publike. Ata rikthesuan edhe njëhere angazhimin e tyre maksimal për rivitalizimin e zonës historike me plot vlera që kjo zonë mbart. Drejtuesit AADF Z. Aleksandër Sarapulis dhe Z. Martin Mata diskutuan për çështjet që mundësojnë promovimin e turizmit, sikundër sinjalistika turistike duhet, qendra informuese (Info-point) apo dhe pasja e infrastrukturës së nevojshme, pa harruar këtu dhe mbështetjen e artizanëve në nxitjen e punimeve krutane.

 

Kryetari i Bashkisë Krujë, Z.Artur Bushi në fjalën e tij, falenderoi Ministren Eglantina Gjermeni si shprehje e vëmendjes që qeveria shqiptare ka për Krujën. Gjithashtu shprehu mirënjohjen për investimin e bërë të Pazarit të Vjetër të Krujës nga ana e  “miqve të Krujës” siç i cilësoi Kryetari Fondacionin Shqiptaro-Amerikan. Ai siguroi gjithë mbështetjen nga ana e Bashkisë Krujë për çdo projekt në nxitjen e Krujës turistike si dhe bëri një pasqyrim të punës së bërë deri më tani nga ekipi i tij për mirëmmbajtjen e Pazarit të Vjetër, lirimin e hapësirave publike nga tregtarët ambulant dhe ndërtimet pa leje. Gjithashtu vuri në dijeni për taksat e reja që janë parashikuar për bizneset që ushtrojnë aktivitetin në Pazarin e Vjetër duke i përjashtuar nga çdo lloj detyrimi.